Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Xã

Thủ tục xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Thủ tục xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcLuật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục xác nhận chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. >>chi tiết
Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú

Đối với trường hợp xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng kí cư trú ...

>>chi tiết
Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính ở xã Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính ở xã
Đối với trường hợp tra cứu thông tin hồ sơ địa chính ở xã ...

>>chi tiết
Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sảnThủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản..... >>chi tiết
Cung cấp thông tin từ hồ sơ địa chính ở xã Cung cấp thông tin từ hồ sơ địa chính ở xã
Đối với trường hợp cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính ở xã ...
 
>>chi tiết
Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố trung chuyển vật liệu xây dựng Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố trung chuyển vật liệu xây dựng
Đối với trường hợp xin cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng ...

>>chi tiết
Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố tổ chức cưới hỏi, tang lễ Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố tổ chức cưới hỏi, tang lễ
 
Đối với trường hợp xin cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang ...

>>chi tiết
Xác nhận bản khai chuyển nhượng, đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước Xác nhận bản khai chuyển nhượng, đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
Quá trình xin xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ...
 
 
>>chi tiết