Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Tỉnh

Cấp GCN trong trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm Cấp GCN trong trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm
 
Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm được Nhà nước cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
>>chi tiết
Cấp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Cấp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay có yêu cầu chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản trên đất thì tiến hành như sau:

>>chi tiết
Cấp Sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, ... Cấp Sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, ...
 
Cấp Sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ hoặc thuê đất hoặc thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư được thực hiện theo các bước sau:
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho đối tượng mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Cấp sổ đỏ cho đối tượng mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
 
Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư được thực hiện theo các bước sau:
   
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho người nước ngoài mua nhà ở chung cư Cấp sổ đỏ cho người nước ngoài mua nhà ở chung cư
 
Cấp sổ đỏ cho cá nhân nước ngoài mua nhà ở chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thực hiện theo các bước sau:
   
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở xã hội Cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở xã hội

Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội hoặc được giao nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

>>chi tiết
Cấp sổ đỏ đối với tài sản trên đất cho chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất Cấp sổ đỏ đối với tài sản trên đất cho chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất
 
Đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải thực hiện theo trình tự các bước sau: 
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho tổ chức được giao đất, cho thuê đất sau ngày 01/7/2004 Cấp sổ đỏ cho tổ chức được giao đất, cho thuê đất sau ngày 01/7/2004

T
ổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sau ngày 01/7/2004 trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp là quỹ đất công ích thì tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các bước sau:
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho đối tượng trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất Cấp sổ đỏ cho đối tượng trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất
 
Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài trúng đấu giá, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các bước sau đây:
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho tổ chức sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 Cấp sổ đỏ cho tổ chức sử dụng đất trước ngày 01/7/2004

Tổ chức đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các bước sau:
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
Các cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phải thực hiện các thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các bước sau:
 

>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho người được giao đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế Cấp sổ đỏ cho người được giao đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế
 
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng cho người được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; giao đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế được thực hiện theo các bước sau:
 
>>chi tiết