Thủ tục đăng ký biến động về nhà - đất cấp Xã

Thủ tục Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định khi chuyển mục đích sử dụng đất và làm sổ đỏ Thủ tục Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định khi chuyển mục đích sử dụng đất và làm sổ đỏ
Thủ tục xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Thủ tục xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận
 
Khi tiến hành thủ tục xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo trình tự các bước sau:
 
>>chi tiết
Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Cá nhân đề nghị xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tiến hành thủ tục theo các bước sau:
 
>>chi tiết