Giấy phép đầu tư xây dựng

Cấp lại Giấy phép đầu tư Cấp lại Giấy phép đầu tư
Việc cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phải căn cứ vào các điều kiện và tiêu chí theo quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư Thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư được quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ban hành ngày 26/11/2014...
>>chi tiết
Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài
Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng...
 
 
>>chi tiết
Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
>>chi tiết
Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở
 
Đối với các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định, Chủ đầu tư có thể xin cấp giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án ...
 
 
>>chi tiết
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật...
>>chi tiết
Gia hạn giấy phép xây dựng Gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để kéo dài thời gian xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
 
 
>>chi tiết
Giấy phép xây dựng tạm Giấy phép xây dựng tạm
Giấy phép xây dựng tạm Là giấy phép được cấp để xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo thời hạn thực hiện quy hoạch xây dựng.
>>chi tiết
 
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn