Giấy phép về giáo dục đào tạo

Thành lập trường tiểu học Thành lập trường tiểu họcTrường tiểu học là một hình thức giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Để thành lập trường tiểu học thì tổ chức, cá nhân phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>chi tiết
Giấy phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục Giấy phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục
Hiện nay, các trường mẫu giáo công lập chưa đáp ứng được hết nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh, do đó các nhà trẻ, trường mầm non tư thục được thành lập là điều tất yếu.
>>chi tiết
Thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thành lập trường trung học cơ sở tư thụcHiện nay, các hình thức giáo dục tư thục đang phát triển mạnh, nhất là tại các thành phố lớn. Để thành lập trường trung học cơ sở tư thục thì tổ chức, cá nhân phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>chi tiết
Thành lập trường trung học phổ thông tư thục Thành lập trường trung học phổ thông tư thụcHiện nay, hệ thống các trường dân lập, tư thục đang ngày càng phát triển. Để thành lập trường trung học phổ thông tư thục thì tổ chức cá nhân phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>chi tiết
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênHiện nay các hình thức giáo dục đang phát triển rất đa dạng, trong đó có các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>chi tiết
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thụcTrường trung cấp chuyên nghiệp tư thục là một hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục nước ta. Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được thành lập khi có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>chi tiết
Thành lập trường cao đẳng Thành lập trường cao đẳngTrường cao đẳng là một hình thức giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Để thành lập trường cao đẳng thì tổ chức, cá nhân phải xin phép và được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT. >>chi tiết
Thành lập trường đại học Thành lập trường đại họcGiáo dục đại học là một hình thức giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục nước ta. Các trường đại học được thành lập khi có đề án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. >>chi tiết
Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiHiện nay nước ta đang thực hiện mở cửa nền kinh tế trên hầu khắp các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. >>chi tiết