Giấy phép về lĩnh vực y tế

Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
 
Theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế, người nào hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền phải có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp... 

>>chi tiết
Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 
Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở khám, chữa bệnh muốn hoạt động thì phải có giấy phép. Việc cấp giấy phép hoạt động được quy định tại thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011
>>chi tiết
Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
 
Bài thuốc gia truyền là bài thuốc kinh nghiệm lâu đời của dòng tộc, gia đình truyền lại, có hiệu quả điều trị với một bệnh nhất định, có tiếng ở trong vùng. Sở Y tế tiến hành cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành...
 
 
      
>>chi tiết