Giấy phép về thông tin, truyền thông, truyền hình

Giấy phép hoạt động truyền hình có trả tiền Giấy phép hoạt động truyền hình có trả tiền
 
Truyền hình là một trong những công nghệ làm thay đổi thế giới hiện đại. Được phát triển từ những năm đầu của thế kỷ 20, truyền hình hiện nay thực sự là một trong những ngành kinh doanh có lợi nhuận cao bậc nhât...
      
>>chi tiết
Giấy phép mua tin kinh tế Giấy phép mua tin kinh tế
 
Tin kinh tế là những thông tin về tình hình kinh tế trong tất cả các lĩnh vực trong và ngoài nước. Việc cấp phép mua tin kinh tế do Nhà nước quy định một cách rất cụ thể trong các quy định của pháp luật. Trình tự thủ tục cụ thể như sau:
       
>>chi tiết
Giấy phép tổ chức họp báo Giấy phép tổ chức họp báo
 
Họp báo là hoạt động công bố thông tin về một sự kiện cho toàn thể công chúng biết. Việc tổ chức họp báo phải được một tổ chức thực hiện, được Nhà nước cấp phép hoạt động.....
      
>>chi tiết
Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài
Hiện nay, các chương trình truyền hình của nước ngoài rất đặc sắc và mới lạ. Các đài truyền hình ở Việt Nam khi muốn thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh đều phải có giấy phép...
 
 
>>chi tiết
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

Việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... 
 
 
>>chi tiết