Giấy phép về văn hóa, Quảng cáo

Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hội Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hội
 
Lễ hội là một trong những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam. Trải qua các thời kì xây dựng, đấu tranh và bảo vệ đất nước, hoạt động lễ hội ngày càng phát triển góp phần nâng cao tinh thần yêu nước...
          
>>chi tiết
Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
Biểu diễn nghệ thuật là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tạo các chương trình vui chơi giải trí cho nhân dân. Hoạt động này cũng phải chịu sự giám sát quản lý của nhà nước. Trình tự, thủ tục cấp phép biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam ( không bao gồm trường hợp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam biểu diễn nghệ thuật) như sau:
>>chi tiết
Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế
Quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa có tác dụng kích thích nhãn quan của người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, cần phải có giấy phép.
>>chi tiết
Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp
Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp vì thế nông nghiệp luôn là một ngành kinh tế được nhà nước quan tâm và định hướng phát triển ổn định.
>>chi tiết
 
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn