Giấy phép về xuất nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
 
Trang thiết bị y tế là những công cụ thiết yếu cho việc điều trị phòng và chữa bệnh. Việt Nam chưa có công nghệ sản xuất các trang thiết bị y tế hiện đại vì vậy nhập khẩu là việc cần thiết...
      
>>chi tiết
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
 
Tiền chất nổ là những sản phẩm để sản xuất ra chất nổ. Tiền chất nổ được sản xuất ở trong nước hoặc phải nhập khẩu từ nước ngoài...
     
>>chi tiết
Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
 
Thiết bị vô tuyến điện ngày nay là một trong những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tư liệu tiêu dùng cho dân chúng. Các thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện rất nhiều chủng loại...
   
>>chi tiết
Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
 
Kinh doanh xuất bản phẩm là việc Nhà sách lên kế hoạch mua sỉ và bán lẻ xuất bản phẩm, đặt in sách bán để kinh doanh, liên lạc với tác giả để giúp họ đăng in tác phẩm và bán cho họ...
 
 
>>chi tiết
Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
Xăng, dầu hiện nay là mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp. Hoạt động sản xuất xăng dầu trong nước chỉ mới đáp ứng được một phần sinh hoạt và sản xuất của người dân, đa số vẫn phải tiến hành nhập khẩu ở nước ngoài...
 
 
>>chi tiết