Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, sao lục bản đồ cấp Huyện

Thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính (đối tượng là cá nhân) Thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính (đối tượng là cá nhân)Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính cho đối tượng là cá nhân >>chi tiết
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
 
Đối tượng là cá nhân - TTHC Mức độ 2 ...
>>chi tiết
Thủ tục Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính Thủ tục Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính
 
Đo đạc địa chính là việc đo vẽ lập lưới khống chế, khảo sát và thành lập bản đồ địa hình, địa chính...
>>chi tiết