Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ cấp Xã

Thủ tục Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Thủ tục Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú
 
Công dân nộp hồ sơ xin xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã ...
 
 
>>chi tiết
Thủ tục Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Thủ tục Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ...
  
 
>>chi tiết
Thủ tục Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính Thủ tục Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính
 
Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính ở xã, tư vấn hồ sơ thủ tục Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính ở xã, đại diện ...
 
 
>>chi tiết
Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp

Khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
 
 
>>chi tiết