Các thủ tục khác liên quan đến dự án về đất đai

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ sở pháp lý và thủ tục xin điều chỉnh Giấp chứng nhận đầu tư có vốn của nhà đầu tư nước ngoài đối với những trường hợp mở chi nhánh sản xuất, thanh đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động...
 
>>chi tiết
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 
Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu...
 
>>chi tiết
Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc công trình. Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc công trình.
Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc công trình được quy định cụ thể tại Luật xây dựng của Quốc hội số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành ...

>>chi tiết
Cấp chứng chỉ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc. Cấp chứng chỉ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc.
Cấp chứng chỉ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc là một quy trình được thực hiện tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc ...

>>chi tiết
Thủ tục thỏa thuận quy hoạch kiến trúc. Thủ tục thỏa thuận quy hoạch kiến trúc.
Cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục xin thỏa thuận quy hoạch kiến trúc thì gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý quy hoạch ...

>>chi tiết
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 
Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ...

>>chi tiết
Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài
 
Nhà đầu tư nước ngoài (lần đầu đầu tư vào Việt Nam) với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam - thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên ...

>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án
 
Dự án để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư được phân thành dự án không phải đăng ký đầu tư và dự án phải đăng ký đầu tư ...

>>chi tiết
Dự án thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự án thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 
Khi cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án, pháp luật Việt Nam quy định một số trường hợp dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư...
>>chi tiết
Cấp giấy chứng nhận đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan thẩm quyền ban hành cho tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện, thường được cấp gắn liền với dự án đầu tư...
 
>>chi tiết