Thủ tục phê duyệt dự án cấp Huyện

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu
 
Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư.
 
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thẩm định hồ sơ mời thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu
 
Trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu dự án bao gồm các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản Thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản
Thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản bao gồm các bước và trình tự thực hiện như sau:
 
 
>>chi tiết
Phê duyệt kết quả đấu thầu Phê duyệt kết quả đấu thầuCơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu là UBND cấp huyện, theo đó thủ tục phê duyệt kết quả đấu thầu được thực hiện theo các bước sau: >>chi tiết
Phê duyệt đồ án quy hoạch Phê duyệt đồ án quy hoạch
Trong lĩnh vực xây dựng, thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch được thực hiện theo các bước sau:
>>chi tiết
Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở

Cơ quạn có thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở là UBND cấp huyện, trình tự, thủ tục thực hiện gồm các bước sau:
 
>>chi tiết
Thẩm định đồ án quy hoạch Thẩm định đồ án quy hoạch
Thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch thuộc về UBND cấp huyện, trình tự thủ tục thực hiện gồm các bước sau:
 
 
>>chi tiết