Thủ tục phê duyệt dự án cấp Tỉnh

Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tưThủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư được thực hiện như sau: >>chi tiết
Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầuLựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau: >>chi tiết
Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: >>chi tiết
Thủ tục Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng Thủ tục Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Thủ tục Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng được thực hiện theo trình tự các bước như sau:
>>chi tiết
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ trở lên)... Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ trở lên)...

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh  (có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ trở lên) được thực hiện theo trình tự các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách tỉnh Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách tỉnh
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách tỉnh được thực hiện theo trình tự các bước như sau:
>>chi tiết
Thủ tục giải quyết hồ sơ chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại (số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn) Thủ tục giải quyết hồ sơ chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại (số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn)
Thủ tục giải quyết hồ sơ chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại (đối với dự án phát triển nhà ở có số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn) gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh gồm các bước sau:
>>chi tiết
Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân
Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục thỏa thuận địa điểm quy hoạch Thủ tục thỏa thuận địa điểm quy hoạch
 
Thủ tục thỏa thuận địa điểm quy hoạch gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế) Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế)
Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế) gồm các bước sau:
>>chi tiết
Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ
Thủ tục chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ gồm các bước sau:

>>chi tiết
Cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thỏa thuận quy hoạch kiến trúc) Cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thỏa thuận quy hoạch kiến trúc)
 
Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch (hoặc thỏa thuận quy hoạch kiến trúc) gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.
 
Thủ tục thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gồm các bước sau:

>>chi tiết
Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
 
Thủ tục thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gồm các bước sau:

>>chi tiết
Trang: 1 2 3