Thủ tục giải quyết tranh chấp nhà - đất tại Tòa án

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa ánThủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được tiến hành như sau: >>chi tiết
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa ánViệc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013. Trong đó các tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau: >>chi tiết
Quyền kháng cáo của các đương sự Quyền kháng cáo của các đương sự
Trong trường hợp một bên hoặc các bên tranh chấp đất đai không đồng ý với bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thì họ có quyền kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
>>chi tiết
Giải quyết tranh chấp đất đai tại phiên tòa sơ thẩm Giải quyết tranh chấp đất đai tại phiên tòa sơ thẩmTranh chấp đất đai tại phiên tòa sơ thẩm được giải quyết theo trình tự như sau: >>chi tiết
Các quyết định Tòa án có thể đưa ra trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Các quyết định Tòa án có thể đưa ra trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.
 
 
Các quyết định Tòa án có thể đưa ra trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm...

>>chi tiết
Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.
 
 
Quy định pháp luật về giai đoạn chuẩn bị xét xử...

>>chi tiết
Hoà giải trong thời hạn chuẩn bị xét xử. Hoà giải trong thời hạn chuẩn bị xét xử.
 
Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được theo quy định của pháp luật..

>>chi tiết
Khởi kiện tại toà án để giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như thế nào? Khởi kiện tại toà án để giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như thế nào?
Sau khi thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã mà không thành hoặc một trong các bên không đồng ý với quyết định hòa giải của UBND xã thì có thể tiến hành giải quyết tranh chấp theo một trong hai phương thức sau: Giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền hoặc tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
 

>>chi tiết
Điều kiện khởi kiện tại Toà án đối với vụ án tranh chấp đất đai Điều kiện khởi kiện tại Toà án đối với vụ án tranh chấp đất đai
 Trong trường hợp các bên có tranh chấp đất đai đã tiến hành hòa giải tại UBND xã mà không thành hoặc một trong các bên không đồng ý với quyết định hòa giải của UBND xã thì có quyền khởi kiện ra Tòa hoặc yêu cầu cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các bên tranh chấp đất đai chỉ được khởi kiện ra Tòa án đối với các trường hợp sau đây:
>>chi tiết
Trình tự thủ tục hòa giải tại cơ sở theo quy định pháp luật. Trình tự thủ tục hòa giải tại cơ sở theo quy định pháp luật.
 
 
Trình tự, thủ tục hòa giải tại cơ sở được thực hiện như sau:

>>chi tiết
Những tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa. Những tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa.Các loại tranh chấp đất đai bắt buộc phải Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa: >>chi tiết
Hòa giải tại cơ sở đối với tranh chấp đất đai. Hòa giải tại cơ sở đối với tranh chấp đất đai.
 
Luật Đất đai năm 2013 quy định hòa giải tại cơ sở đối với tranh chấp đất đai như sau:
>>chi tiết