Thủ tục giải quyết tranh chấp nhà - đất tại UBND

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xãTranh chấp đất đai là một vấn đề diễn ra khá phổ biến trong thực tế. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Việc tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã bước đầu giải quyết mâu thuẫn giữa các bên và nếu hòa giải thành sẽ giảm tải công việc cho ngành Tòa án. Nếu việc hòa giải không thành thì đây cũng là bước cung cấp thêm các chứng cứ giúp cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng hơn tại Tòa án có thẩm quyền. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được quy định như sau:. >>chi tiết
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện Luật Đất đai năm 2013 có quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện. >>chi tiết
Giải quyết tranh chấp đất đai... Giải quyết tranh chấp đất đai...
Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai... 
>>chi tiết
Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính cấp huyện Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính cấp huyện
 
 
Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; hành vi hành chính của cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định cụ thể tại Điều 163, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó:
>>chi tiết
Thế nào là Quyết định hành chính, Hành vi hành chính về quản lý đất đai? Thế nào là Quyết định hành chính, Hành vi hành chính về quản lý đất đai?
 
Quy định pháp luật về quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai
>>chi tiết
Tiếp công dân Tiếp công dânGiải quyết vấn đề khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị phản ánh trong thi hành án dân sự luôn là vấn đề nóng bỏng và cấp bách trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển cùng với sự bùng nổ của các quan hệ dân sự.Trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo .. >>chi tiết
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại UBND cấp xã Giải quyết khiếu nại lần đầu tại UBND cấp xã
 
 
 
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định như sau:

 
 
>>chi tiết
Thủ tục Giải quyết khiếu nại về đất đai Thủ tục Giải quyết khiếu nại về đất đai
Trên thực tế các quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp xã có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chính vì vậy, pháp luật đặt ra các quy định về quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của UBND cấp xã để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân – những người chịu tác động từ các quyết định hành chính và hành vi hành chính này. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai tai UBND cấp xã được thực hiện như sau
>>chi tiết
Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai

 
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được quy định như sau:
 
>>chi tiết