Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật...

 
1.Trình tự, thủ tục
 
 - Công dân nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn trả kết quả tại BPMC;
 
 - Sở KH&ĐT thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt;
 
 - Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại BPMC. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công dân nhận thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu. 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
2.1. Thành phần hồ sơ 
 
 - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
 
 - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
 
 - Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
 
- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
 
2.2. Số lượng hồ sơ
 
- Số lượng hồ sơ tùy theo loại giấy xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 
 - Phí, lệ phí: không có.
 
3. Thẩm quyền giải quyết:
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
- Cơ quan cấp phép: UBND Tỉnh/ Thành phố 
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
           
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EC5R5I
 

Tin đã đăng