Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài
Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng...
 
 

 
 
 
 
 
 
1.Trình tự, thủ tục.
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu cấp giấy phép nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.
 
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở xem xét, cấp giấy phép.
 
Bước 3: Trả kết quả. 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ.
 
2.1 Thành phần hồ sơ: 
 
a. Đối với tổ chức: 
 
 
- Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;
 
-  Bản sao chứng thực giấp phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của nhà thầu;
 
-  Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công việc nhận thầu (theo mẫu);
 
-  Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên doanh (nếu có);
 
-  Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).
 
b. Đối với cá nhân:
 
 
- Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp  pháp; 
 
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân. 
 
- Lý lịch nghề nghiệp cá nhân kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong ba năm gần nhất. 
 
2.2 Số lượng hồ sơ: 02 bộ, gồm 01 bộ gốc và 02 bộ photo
  
3. Thẩm quyền giải quyết: Sở xây dựng.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
 
4. Cơ sở pháp lý:

 
- Nghị định số 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2005
 
-  Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp Giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 
 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
           
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   BX1DVC
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn