Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 
 
 
 
1. Điều kiện cấp giấy phép.
 
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
 
- Bảo đảm an toàn công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 
- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật xây dựng 2014;
 
- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đo thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

2. Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện.
 
Bước 2: Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, phiếu giấy hẹn.
 
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
 
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 
a. Thành phần hồ sơ 
 
 
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 
- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
 
+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
 
+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50- 1/200;
 
+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 -1/200.
 
- Đối với công trình xây dựng có công trình có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 
Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Thẩm quyền giải quyết:  UBND cấp huyện.
 
5. Cơ sở pháp lý:
 
 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 quy định về cấp phép xây dựng
 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
           
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   A57NT0
 

Tin đã đăng