Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở

Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở
 
Đối với các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định, Chủ đầu tư có thể xin cấp giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án ...
 
 

1. Trình tự thủ tục thực hiện 
 
- Bước 1: Chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ tại Bộ phần một cửa của UBND cấp quận, huyện. Cán bộ chuyên trách bộ phận một cửa hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư xây dựng bổ sung và thống nhất thời gian nộp hồ sơ.  Nếu hồ sơ đã đúng, đủ thì nhận  hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ. 
 
- Bước 2: Phòng Công thương tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa. Cán bộ chuyên trách Phòng Công thương xác minh hồ sơ dựa trên quy hoạch được duyệt. Nếu hồ sơ có sự không phù hợp thì hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư xây dựng bổ sung  và thống nhất thời gian nộp. Nếu hồ sơ đã phù hợp thì soạn thảo giấy phép xây dựng và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt theo quy định 
 
Bước 3: Cán bộ chuyên trách phòng Công thương lấy số, đóng dấu và vào sổ theo dõi cấp phép
 
Bước 4: Trả kết quả 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ:  
 
 
- Bản sao các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 
- 02 bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức có đủ năng lực thực hiện, mỗi bộ gồm có:
 
   + Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước);
 
   + Bản vẽ các mặt bằng, các mặt cắt, các mặt đứng chủ yếu của công trình;
 
   + Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính;
 
-  Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước theo quy định.
 
- Giấy ủy quyền (nếu có)
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
3. Thẩm quyền giải quyết: UBND cấp quận, huyện 
 
4. Cơ sở pháp lý:
 
 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
           
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   V7DAHK
 

Tin đã đăng