Thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư được quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ban hành ngày 26/11/2014...
 
 
 
 
 
 
1. Điều kiện thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư
 
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa hình, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện ( trừ các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 của Nghị định); dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 của nghị định)).
 
2. Trình tự, thủ tục.
 
Bước 1: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Sở KH&ĐT.
 
Bước 2: Sở KH&Đt gửi hồ sơ xin ý kiến góp ý của cơ quan liên quan nếu cần, hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
 
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ :

 
- Giải trình lý do điều chỉnh;
 
- Những thay đổi so với dự án triển khai;
 
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
 
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 
- Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
 
b. Số lượng hồ sơ : 08 bộ trong đó có 01 bộ gốc 
 
3. Cơ quan có thẩm quyền:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
 
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 
- Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
4. Căn cứ pháp lý.
 
 
Nghị định số 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư    
 
 


Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
             
Các từ có liên quan đến bài viết: Thẩm tra điều chỉnh giấy phép đầu tư

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   876E0M
 

Tin đã đăng