Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Cấp chứng chỉ hành nghề dược Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về ngành dược.
 
 
 
1.Trình tự, thủ tục thực hiện:
 
 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế
 
- Bước 2: Sở Y tế sẽ tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ
 
Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định và cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 
- Bước 3: Trả kết quả 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu);
 
- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;
 
- Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;
 
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng;
 
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức; 
 
- 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ. 

- Bản cam kết thực hiện quy định cảu các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 
3. Thẩm quyền giải quyết: Sở Y tế (Bộ trưởng Bô Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài).
 
4. Cơ sở pháp lý
 
- Luật Dược năm 2005;
 
- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2005;
 
- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ- CP
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   W1NPYY
 

Tin đã đăng