Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng
Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng là văn bản cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội xây dựng được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp...
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục thực hiện
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người xin cấp chứng chỉ hành nghề chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
 
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:
 
+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu cần phải kiểm tra tại các đơn vị mà người đề nghị cấp chứng chỉ đã làm việc thì phòng chuyên môn thông báo thời gian kiểm tra - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.
 
Bước 3: Trả kết quả:
 
- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (giấy Chứng chỉ hành nghề nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản trả lời, yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Sở thông báo cho người xin cấp chứng chỉ đến nhận.
- Người xin cấp chứng chỉ có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký;
 
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin cấp chứng chỉ hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú đối với người không làm việc trong cơ quan, tổ chức;
 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu là văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng;
 
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp; Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận;
 
- Bản sao (có công chứng ) Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
 
b. Số lượng hồ sơ : 02 bộ 
 
3. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
 
4. Thẩm quyền giải quyết: Sở xây dựng.
 
5. Cơ sở pháp lý:
 
 
- Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
 Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HTSH1U
 

Tin đã đăng