Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán
Kinh doanh chứng khoán là loại hình kinh doanh có khả năng thu lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn những rủi ro lớn. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chứng khoán pháp luật quy định rất chặt chẽ về chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, cụ thể như sau:...
 
 
1.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- Có trình độ đại học, có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 -  Đạt yêu cầu trong kỳ sát hạch do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức; đối với người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng kóoán hoặc những người đã hành nghề chứng kóoán hợp pháp ở nước ngoài thì chỉ cần thi sát hạch pháp luật về chứng khoán của Việt Nam. 
 
2.Trình tự, thủ tục thực hiện.
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho Úy ban chứng khoán Nhà nước và nộp lệ phí. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán được gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.  
 
- Bước 2: Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
- Bước 3: Trả kết quả 
  
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu);
 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương nơi cá nhân đó cư trú hoặc tổ chức nơi cá nhân đó đang làm việc trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;
 
- Phiếu Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
 
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;
 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);
 
- Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các văn bằng được phép miễn giảm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; g) Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;
 
- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 
- Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ phải bổ sung tài liệu do tổ chức có thẩm quyền xác nhận, chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đã có đủ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (trừ các trường hợp được miễn giảm).
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 
3. Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 
4. Căn cứ pháp lý:
 
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010;  
 
Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cải Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;


 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
 Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
Các từ có liên quan đến bài viết: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   G01YIQ
 

Tin đã đăng