Giấy phép lao động

Giấy phép lao động
 
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam...
 
 
 
1. Đối tượng phải có giấy phép lao động
 Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:
    - Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn;
    - Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
    - Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam;
    - Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
    - Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phác tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
    - Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định cảu Luật luật sư;
    -  Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
    -  Là học sinh, sinh viên học sinh học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
    - Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 
 
2. Điều kiện cấp Giấy phép lao động.
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
    - Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
    - Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
    - Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. 
    - Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
 
3. Trình tự, thủ tục thực hiện. 
    - Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động.
    - Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu.
    - Bước 3: Trả kết quả. 
4 Thành phần, số lượng hồ sơ. 
 
   - Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động;
   - Giấy chứng nhận sức khẻo được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ y tế;
   - Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
    - Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; 
    - Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
    - 02 ảnh mầu chụp không quá sáu tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
    - Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị  thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
    - Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài. 

4. Thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
 
5. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
 
6. Căn cứ pháp lý.
 
    - Luật lao động 2012
 
    - Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/-9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 
-  Thông tư 03/2014/ TT - BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ LĐ - TBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ- CP
 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
                                         Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666     
 

Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép lao động

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   UECXUS
 

Tin đã đăng