Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có thể được giải thể theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trường và được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cho phép giải thể.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trường nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 
Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra và ra quyết định cho phép giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Văn bản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục
 
- Quyết định giải thể cơ sở giáo dục bao gồm
 
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục
 
+ Lý do giải thể
 
+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của cơ sở giáo dục; ưu tiên cho việc thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết, sau đó là đến nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 
+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 
+ Các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học, cán bộ, giảng viên, giáo viên và những người lao động khác
 
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục
 
b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.
 
3. Cơ quan thực hiện: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
 
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   WZ3J2U
 

Tin đã đăng