Phê duyệt đề án liên kết đào tạo

Phê duyệt đề án liên kết đào tạo Các hình thức giáo dục đang ngày càng phát triển, trong đó có hình thức liên kết đào tạo. Khi liên kết đào tạo thì tổ chức phải xin phép cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được trao quyền phê duyệt liên kết đào tạo.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức theo thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định 73/2012
 
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, lập báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định 73/2012 quyết định
 
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký
 
- Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết
 
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác 
 
- Giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết
 
- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền
 
- Văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản
 
- Đề án liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng và cùng ký, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Sự cần thiết, mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo; ngành và trình độ đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình và nội dung giảng dạy; danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến và lý lịch cá nhân; đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro; bộ phận phụ trách chương trình liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học.
 
b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ (01 bộ gốc).
 
3. Cơ quan giải quyết: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 73/2012
 
- Thời gian giả quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
 
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Phê duyệt đề án liên kết đào tạo

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   NXWJJE
 

Tin đã đăng