Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Giấy phép khai thác khoáng sản được gia hạn nhiều lần trên cơ sở kế hoạch khai thác tiếp tục, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm.
 
 
1. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Tổ chức, khách hàng  hoàn thiện hồ sơ và tờ khai theo mẫu, sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của sở tài nguyên và môi trường và nhận phiếu hẹn.

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả  kết quả lại cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu).

- Giấy giới thiệu.

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác (Bản chính).

b. Số bộ hồ sơ: 02 bộ

3. Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Lệ phí

Nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí của giấy phép khai thác khoáng sản.

5. Cơ sở pháp lý

- Luật Khoáng Sản năm 2010.

- Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 1996.

- Nghị định 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật khoáng sản năm 1996.

- Thông tư 16/2012/TT-BTNMT  ngày 29/11/2012 quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CQ3Z5L
 

Tin đã đăng

 
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn