Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng khiến nhu cầu ứng dụng bức xạ hạt nhân không ngừng tăng cả về số lượng cũng như quy mô trên nhiều lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, y tế...)
 
 
Cả nước hiện có khoảng 3000 cơ sở sử dụng các thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hàng năm tình trạng vi phạm về an toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) vẫn xảy ra khá lớn. Điều đó, đòi hỏi cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn lĩnh vực này. Cũng vì lý do trên mà việc cấp giấy phép cho các cơ sở tiến hành công việc bức xạ ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn.
 

1. Trình tự thủ tục thực hiện.
 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân vận hành thiết bị chiếu xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
 
- Bước 2: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định. Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ). Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
- Bước 3: Trả kết quả 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ:
 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Download);
 
- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (Download);
 
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Download);
 
- Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Download);
 
- Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, Phần II Thông tư 05/2006.
 
+ Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:
 
- Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh;
 
- Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này;
 
- Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có);
 
- Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ);
 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất;
 
- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp;
 
- Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ;
 
- Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định; ix) Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Áp dụng theo Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử).
 
+ Trong trường hợp người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 28 chưa được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thì gửi Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Thẩm quyền giải quyết: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
 
4. Căn cứ pháp lý
 
 
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn  về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   6HPMR5
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn