Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Một trong các điều kiện khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam quan tâm là doanh nghiệp lữ hành mình đặt dịch vụ có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không.

 
 
 
1. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế
 
- Có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
 
- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh.
 
- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. 
 
- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 
- Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.
 
2. Trình tự, thủ tục thực hiện 
 
- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở văn hóa, thể thao và du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 
- Bước 2: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục du lịch xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở văn hóa, thể thao và du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
 
- Bước 3: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Tổng cục du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở văn hóa, thể thao và du lịch và doanh nghiệp biết. 
 
- Bước 4: Trả kết quả
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 
a. Thành phần hồ sơ 
 
 
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;
 
 
- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
 
- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
 
- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
 
- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 
4. Thẩm quyền giải quyết:
 
- Cơ quan cấp phép: Tổng cục Du lịch
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 
 
5. Căn cứ pháp lý của TTHC
 
 
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Du Lịch năm 2005;
 

 
 
Số 183 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   JNSOVC
 

Tin đã đăng