Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke

Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.
 
 
 
 
Theo quy định của pháp luật, kinh doanh dịch vụ karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.
 
1. Trình tự thủ tục thực hiện 
 
Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.
 
Bước 2:  Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 
Bước 3: Trả kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke (Download) trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng; 

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Thẩm quyền giải quyết:
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện được UBND tỉnh/thành phố phân cấp thực hiện).
 
4. Căn cứ pháp lý:
 
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
 
- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 

 
 
Số 183 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Q0RXEI
 

Tin đã đăng