Điều kiện, thẩm quyền thành lập nhà trường, nhà trẻ

Điều kiện, thẩm quyền thành lập nhà trường, nhà trẻ Giáo dục mầm non được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và chú trọng phát triển. Để thành lập trường mầm non thì người thành lập phải đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật đặt ra và được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
1. Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ
 
Theo quy định tại Điều 8 Điều lệ trường mầm non thì nhà trường, nhà trẻ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau
 
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học
 
- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
 
- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 16, Điều 17 và Điều 38 của Điều lệ trường mần non
 
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ trường mần non. 
 
2. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
 
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập và cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.
 
 3. Cơ sở pháp lý
 
 
- Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT). 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Điều kiện, thẩm quyền thành lập nhà trường, nhà trẻ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   YZ7R4Z
 

Tin đã đăng