Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Trong quá trình phát triển thì nhà trường, nhà trẻ có thể được sáp nhập, chia, tách nhưng phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Nhà trường, nhà trẻ nộp hồ sơ về phòng GD&ĐT
 
Bước 2: Phòng GD&ĐT xem xét điều kiện thành lập trường và gửi hồ sơ về UBND huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách
 
Bước 3: Nhà trường, nhà trẻ nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ
 
- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ sau khi sáp nhập, chia, tách; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ sau khi sáp nhập, chia, tách
 
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ sau khi sáp nhập, chia, tách
 
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có)
 
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Cơ quan giải quyết: Phòng GD&ĐT
 
- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Điều lệ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008).
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   037I02
 

Tin đã đăng