Khái niệm về tổ chức họp báo

Khái niệm về tổ chức họp báo Để cung cấp thông tin đến người có nhu cầu tiếp nhận thông tin các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường tổ chức họp báo. Khi tiến hành họp báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
1. Khái niệm tổ chức họp báo
 
Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 51/2002/NĐ-CP thì họp báo được hiểu là: hoạt động cung cấp thông tin của tổ chức hoặc cá nhân trước các đại diện cơ quan báo chí, nhà báo để công bố, tuyên bố, giải thích vấn đề có liên quan tới nhiệm vụ hoặc lợi ích của tổ chức, cá nhân đó.
 
2. Những điều cấm khi tổ chức họp báo
 
- Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
 
- Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác
 
- Không được tiết lộ bí mật nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
 
- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.
 
3. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
   
Các từ có liên quan đến bài viết: Khái niệm về tổ chức họp báo

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   W603QB