Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần
 
Theo quy định của pháp luật, việc thành lập và hoạt động của công ty tài chính cổ phần phải được sự đồng ý của NHNN Việt Nam.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tài chính cổ phần nộp hồ sơ tại NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)
 
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép
 
Bước 3: Ngân hàng Nhà nước có Quyết định cấp Giấy phép nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo quy định; hoặc có văn bản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng; hoặc có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần (theo mẫu
 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
 
- Đề án thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN
 
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên thông qua các nội dung liên quan đến việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 quy chế
 
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc); Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát
 
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc)
 
- Hồ sơ của cổ đông:
 
+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn xin mua cổ phần của cổ đông (theo mẫu)
 
+ Đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là tổ chức, cổ đông là cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 quy chế (nếu có sự thay đổi)
 
- Hồ sơ của những người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành quy định tại Khoản 6 Điều 13 quy chế (nếu có sự thay đổi)
 
- Danh sách cổ đông và vốn góp của từng cổ đông, trong đó phải thể hiện rõ các nội dung sau: họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; tên, địa chỉ đặt trụ sở, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; Họ tên, số chứng minh thư (số hộ chiếu), địa chỉ người đại diện pháp nhân, người đại diện theo uỷ quyền tại Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; Số vốn góp, giá trị vốn góp, tỷ lệ sở hữu, số lượng cổ phần, loại cổ phần; Thời hạn góp vốn
 
- Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận cho Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đặt trụ sở chính tại địa bàn
 
- Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ chính.
 
3. Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 
- Phí, lệ phí: 70.000.000 đồng
 
4. Cơ sở pháp lý
 
- Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính
 
- Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính. Ngày có hiệu lực 24/8/2008
 
- Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước
 
- Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN ngày 02/11/2007 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
                                         Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
 
   
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính cổ phần

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DOG6MU
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn