Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Hiện nay nước ta đang thực hiện mở cửa nền kinh tế trên hầu khắp các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Sở GD&ĐT
 
Bước 2: Công chức nhận hồ sơ, chuyển Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại Sở GD&ĐT.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 73/2012 gồm
 
- Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục
 
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư
 
- Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ quản lý, điều hành; dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp quy định tại Điều 29, 30, 31 Nghị định 73/2012
 
- Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của UBND cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định 73/2012 và các giấy tờ liên quan
 
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất
 
- Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định 73/2012.
 
b. Thành phần hồ sơ đối với cơ sở giáo dục theo quy định về thủ tục tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 73/2012
 
- Tài liệu quy định tại các Điểm a, c Khoản 1 Điều 37 Nghị định 73/2012
 
- Văn bản chấp thuận việc thành lập cơ sở giáo dục tại địa phương và chấp thuận về nguyên tắc sẽ giao hoặc cho thuê đất của UBND cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục dự kiến thành lập hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê đất hoặc cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định 73/2012
 
- Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định 73/2012
 
c. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
 
3. Cơ quan thực hiện: Sở GD&ĐT
 
- Thời gian thực hiện: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: Có
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
 
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   RKE15G
 

Tin đã đăng