Giấy phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục

Giấy phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục
Hiện nay, các trường mẫu giáo công lập chưa đáp ứng được hết nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh, do đó các nhà trẻ, trường mầm non tư thục được thành lập là điều tất yếu.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện;
 
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp cảu UBND cấp huyện);
 
 Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng  Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế;
 
 Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện thành lập theo quy định của các văn bản cảu các cấp;
 
Bước 5:  Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định thành lập hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện;
 
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của tổ chức hoặc cá nhân nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ; 

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;  các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trẻ trong từng giai đoạn;
 
- Hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 năm;
 
-  Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có cơ sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Cơ quan thực hiện: UBND huyện
 
- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí: không 
 
4. Cơ sở pháp lý
 
- Quyết định số  14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 07/04/2008 về việc "Ban hành Điều lệ trường Mầm Non"
 
 - Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo 
 
 - Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/7/2008 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mần non tư thục
 
-  Thông tư số 28/2011?TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
                                            Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  
 
 
 

Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4YKMZZ
 

Tin đã đăng