Thành lập trường cao đẳng

Thành lập trường cao đẳng Trường cao đẳng là một hình thức giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Để thành lập trường cao đẳng thì tổ chức, cá nhân phải xin phép và được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Chủ đề án nộp hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GD&ĐT
 
Bước 2: Bộ GD&ĐT thẩm định hồ sơ dự án
 
 Bước 3: Chủ đề án nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ
 
- Tờ trình đề nghị thành lập trường: trong tờ trình xin thành lập trường thuyết minh tóm tắt về sự cần thiết phải thành lập trường, căn cứ pháp lý của việc thành lập, tôn chỉ mục đích của nhà trường, tên trường, nơi đặt trụ sở của trường, dự kiến hành nghề, quy mô đào tạo cảu 5 năm đầu và 5 năm tiếp theo, dự kiến về đất đai, nguồn vốn, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên;
 
- Công văn ủng hộ  chủ trương thành lập trường của UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở; 
 
- Đề án tiền khả thi thành lập trường; 
 
- Phụ lục kèm theo gồm:
+ Văn bản có liên quan về hồ sơ cấp đất và văn bản đồng ý xây dựng trường của UBND tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở; 
 
+ Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện về tài chính, tài sản và điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật cảu tổ chức, cá nhân xin thành lập trường;
 
+ Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường;
 
+ Biên bảm cam kết đóng góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức, có ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên xin thành lập trường;
 
+ Danh sách cổ đông cam kết góp vốn điều lệ;
 
+ Danh sách các thành viên sáng lập;
 
 + Sơ yếu lí lịch của người dự kiến sẽ làm Hiệu trưởng, của các thành viên Hội đồng quản trị;
 
+  Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng phù hợp với ngành nghề đào tạo.


b. Số lượng hồ sơ: 04  (bộ)
 
3. Cơ quan thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GD&ĐT
 
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường cao đẳng

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   JS1RF1
 

Tin đã đăng