Thành lập trường tiểu học

Thành lập trường tiểu học Trường tiểu học là một hình thức giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Để thành lập trường tiểu học thì tổ chức, cá nhân phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT.
 
Bước 2: Phòng GD&ĐT tiếp nhận, trình UBND cấp huyện xem xét quyết định.
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đề án thành lập trường
 
- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường
 
- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng
 
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường
 
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Thẩm quyền giải quyết:
 
- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.
 
- Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: UBND cấp huyện. 
 
Thời gian thực hiện: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Phí, lệ phí: không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục 2009
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
 
- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
 
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học.
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường tiểu học

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   TWJ1BA
 

Tin đã đăng