Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục là một hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục nước ta. Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được thành lập khi có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT
 
Bước 2:
 
- Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ. Ra văn bản trình UBND Thành phố xem xét
 
- UBND Thành phố gửi Bộ GD&ĐT văn bản thoả thuận thành lập trường
 
- Trên cơ sở văn bản thoả thuận của Bộ GD&ĐT về việc thành lập trường và Hồ sơ, UBND Thành phố ra Quyết định thành lập trường.
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Quyết định thành lập hoặc cho phép thàh lập trường;
 
- Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục; 
 
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường. 

- Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
- Quy chế tổ chức và hoạt độngc của trường. 
 
b. Số lượng hồ sơ: 04(bộ)
 
3. Cơ quan thực hiện
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở GD&ĐT
 
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Lệ phí: Không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ITSAVB
 

Tin đã đăng