Thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Thành lập trường trung học cơ sở tư thục Hiện nay, các hình thức giáo dục tư thục đang phát triển mạnh, nhất là tại các thành phố lớn. Để thành lập trường trung học cơ sở tư thục thì tổ chức, cá nhân phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tiến hành thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện xem xét quyết định
 
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đề án thành lập trường;
 
- Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo quy chế hoạt động của trường;
 
- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;
 
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường;
 
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
3. Cơ quan thực hiện
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
- Thời hạn giải quyết: 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Lệ phí: Không.
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  75/2006/NĐ-CP  
 
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   D85FYW
 

Tin đã đăng