Giấy phép cấp nước xả thải vào lưu vực nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm

Giấy phép cấp nước xả thải vào lưu vực nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm
 
Nguồn nước là tài nguyên quý giá của đất nước. Những hoạt động tác động vào nguồn nước, làm biến chất của nguồn nước đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý chặt chẽ...
 
 

 1. Trình tự, thủ tục thực hiện:
 
Bước 1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
 
-  Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đặt công trình đề nghị cấp giấy phép xả nước ;
 
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép.
 
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 
Bước 2. Thẩm định hồ sơ:
 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là ba mươi (30) ngày làm việc;
 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Bước 3: Cấp giấy phép:
 
- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ: 
 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải;
 
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
 
-  Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận  tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
 
- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải. 
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
 
3. Thẩm quyền giải quyết:  Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
4.  Cơ sở pháp lý: 
 
 
- Nghị định 201/2013/NĐ- CP ngày 27/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 
 
 
 

 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
          
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép cấp nước xả thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   FCT7LS
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn