Giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản
Khoáng sản là một trong những tài nguyên quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Việc khai thác, chế biến khoáng sản đều phải theo các quy định của pháp luật.
 
 
 
 
 
 1. Điều kiện chủ thể
 
 Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ điều kiện sau đây:
 
a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định của pháp luật. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
 
b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 
c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
 
2. Trình tự, thủ tục 
 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 
- Bước 2:  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định và trình hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép: 
 
- Bước 3: Trả kết quả.
  
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ 
 
 
- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;
 
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;
 
- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; 
 
- Giấy chứng nhận đầu tư; 
 
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 
- Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá;
 
- Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
 
4. Thẩm quyền cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh.  
 
 - Thời hạn giải quyết: 97 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
5. Cơ sở pháp lý:
 
 
- Nghị định số 15/2012/ NĐ- CP ngày 9/03/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
 

 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
          
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép khai thác khoáng sản

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4VXB1L
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn