Giấy phép thăm dò khoáng sản

Giấy phép thăm dò khoáng sản
Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
 
 
 
 
 
 
1. Điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: 
 
- Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản;
 
- Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
 
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản
 
 2. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:
 
-Bước 1:  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.
 
- Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiểm tra hồ sơ, cấp giấy phép.
 
- Bước 3: Trả kết quả. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ
 
 
- Đề án thăm dò khoáng sản (theo mẫu);
 
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản;
 
- Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại;
 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam;
 
- Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu;
 
- Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 
4. Thẩm quyền cấp phép:
 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản không thuộc trường hợp quy định giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp .
 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.
 
 - Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ sở pháp lý
 
 
Nghị định số 15/2012/ NĐ- CP ngày 9/03/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 
 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
          
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép thăm dò khoáng sản

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HNSAB3
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn