Giấy phép mua tin kinh tế

Giấy phép mua tin kinh tế
 
Tin kinh tế là những thông tin về tình hình kinh tế trong tất cả các lĩnh vực trong và ngoài nước. Việc cấp phép mua tin kinh tế do Nhà nước quy định một cách rất cụ thể trong các quy định của pháp luật. Trình tự thủ tục cụ thể như sau:
       
 
 
 1. Trình tự thực hiện:
 
 - Bước 1: Cơ quan, tổ chức điền đầy đủ, chính xác các nội dung vào Bản khai đăng ký cấp giấy phép mua tin kinh tế và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin truyền thông.
 
- Bước 2: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc cấp phép.
 
- Bước 3: Cơ quan, tổ chức nhận được kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ :
 
- Bảng khai đăng ký cấp phép mua tin kinh tế;
 
- Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động của đơn vị mua tin;
 
- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức 
 
b. Số lượng hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 
- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
- Phí, lệ phí: Không.

3. Cơ quan thực hiện:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
- Cơ quan thực hiện TTHC:  Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
  
4. Cơ sở pháp lý: 
 
 -   Luật báo chí 1989, luật sửa đổi bổ sung một số điều củ Luật Báo chí số 12/1999/QH10.
   
Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

 
 

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép mua tin kinh tế

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   R0AUQ0
 

Tin đã đăng