Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài
Hiện nay, các chương trình truyền hình của nước ngoài rất đặc sắc và mới lạ. Các đài truyền hình ở Việt Nam khi muốn thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh đều phải có giấy phép...
 
 
 
 
 
1. Trình tự thực hiện xin cấp phép
 
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Thông tin và Truyền thông;
 
-  Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
 
- Bước 3: Trả kết quả.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ:
 
Hồ sơ đối với các đối tượng do Bộ VHTT cấp gồm:
 
 
- Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
 
- Hồ sơ pháp lý cơ quan, tổ chức
 
- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản 
 
-  Văn bản xác nhận và đề nghị của Bộ ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
Hồ sơ đối với các đối tượng do Sở VHTT cấp gồm: 
 
 
Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức (tùy từng trường hợp) hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài;
 
 - Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú.
 
- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản
 
- Bản sao có chứng thực Quyết định công nhận hạng 1 sao trở lên của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và bản sao chứng thực hồ sơ thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là khách nước ngoài
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
 
3. Thẩm quyền giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 
4. Cơ sở pháp lý 
 
 -   Luật báo chí 1989, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH10.
 
Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
 
- Quy chế hoạt động truyền hình trả tiền (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ).
 
-  Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   M1A6C0
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn