Giấy phép tổ chức họp báo

Giấy phép tổ chức họp báo
 
Họp báo là hoạt động công bố thông tin về một sự kiện cho toàn thể công chúng biết. Việc tổ chức họp báo phải được một tổ chức thực hiện, được Nhà nước cấp phép hoạt động.....
      
 
 
1. Trình tự thực hiện
 
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, thụ lí, giải quyết hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Bước 3:  Công dân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Công văn đề nghị được tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân có nhu cầu họp báo nêu rõ nội dung, mục đích, thời gian địa điểm, người chủ trì họp báo, chức danh của chủ trì, các chi tiết liên quan như  trưng bày hiện vật, tài liệu...
 
- Nộp Bản sao Giấy thành lập hoặc giấy Đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp;
 
- Danh sách cơ quan báo chí tham gia họp báo;
 
 
- Thông cáo báo chí;
 
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó.
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
Thời gian giải quyết: Cơ quan quản lý báo chí có văn bản đồng ý trong thời hạn chậm nhất là sáu tiếng đồng hồ trước khi họp báo. 
 
Phí, lệ phí: Không.
 
3. Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông 

4. Cơ sở pháp lý 
 
 -   Luật báo chí 1989, luật sửa đổi bổ sung một số điều củ Luật Báo chí số 12/1999/QH10.
 
Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
 

 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép tổ chức họp báo

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   SGHPZN
 

Tin đã đăng