Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hội

Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hội
 
Lễ hội là một trong những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam. Trải qua các thời kì xây dựng, đấu tranh và bảo vệ đất nước, hoạt động lễ hội ngày càng phát triển góp phần nâng cao tinh thần yêu nước...
          

1. Các lễ hội phải xin phép bao gồm 
 
- Lễ hội được tổ chức lần đầu;
- Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
- Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.
 
2. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội 
 
- Bước 1: Cơ quan,  tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm việc.
 
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội;
 
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 
Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 
 
- Bước 3: Trả kết quả .
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 
a. Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) (Theo mẫu);
 
- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm.
 
b. Số lượng hồ sơ: 1 bộ
 
4. Thẩm quyền giải quyết:
 
 - Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
- Cơ quan có thẩm quyền cấp phép:Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức lễ hội hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nếu được UBND cấp tỉnh phân cấp thực hiện.
 
5. Cơ sở pháp lý:
 
- Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ).
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
   
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép hoạt động tổ chức lễ hội

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   3BDB6X
 

Tin đã đăng