Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp

Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp
Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp vì thế nông nghiệp luôn là một ngành kinh tế được nhà nước quan tâm và định hướng phát triển ổn định.
 
 
 
 
 
1. Trình thự thủ tục
 
        - Tổ chức cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.
 
       - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong hồ sơ, sau đó gửi một mẫu (ma-két) và các giấy tờ liên quan đến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, đến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.
 
       - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu đến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký.
 
       - Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định trên.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ
 
 
        - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo);
 
        - Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản)
 
Tùy từng loại hàng hóa mà có một trong các giấy tờ sau:
 
        - Đối với thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt;
 
        - Đối với thuốc thú ý phải có bản sao giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm;
 
        - Đối với các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội;
 
        - Đối với phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
3. Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Căn cứ pháp lý:

        - Luật Quảng cáo năm 2012 ngày 21/6/2012;
 
       - Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;
 
        - Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;
 
        - Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép quảng cáo hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Y06Y0Q
 

Tin đã đăng