Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế
Quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa có tác dụng kích thích nhãn quan của người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, cần phải có giấy phép.
 
 
 
1. Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép 
 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.
 
- Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng.
 
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép.
 
Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do.
 
- Bước 3: Gửi một mẫu (makét) và các giấy tờ có liên quan đến Sở Y tế. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký.
 
Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định trên.
 
Bước 4: Sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Y tế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 
a. Thành phần hồ sơ: 
 
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu);
 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
 
- Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
 
- Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);
Tùy theo từng loại hàng hóa mà phải có một trong các loại giấy tờ sau:  
   - Đối với quảng cáo thuốc cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng.. phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cá của các cơ quan thuộc Bộ Y tế . 
   - Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài, của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực.
   -  Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao các tài liệu về kỹ thuật.
   - Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền. 
 
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
3. Cơ quan thực hiện: Sở văn hóa, thể thao và Du lịch 
 
4. Cơ sở pháp lý 
 
 
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.
 
- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quảng cáo và nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo.
 
- Thông tư số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép một cửa liên thông.
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
   
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   O6QM4K
 

Tin đã đăng